პროექტით გათვალისწინებული ადგილების შევსების გამო რეგისტრაციის პროცესი შეწყვეტილია.