გამოცდებზე და/ან აპელაციაზე რეგისტრაციისას ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი თანხის დაბრუნება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ანგარიშიდან.

პროგრამა განკუთვნილია ერთიან ეროვნულ, საერთო სამაგისტრო, სტუდენტთა საგრანტო, მასწავლებლობის მსურველთა  საგნის გამოცდისა და საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დასადასტურებლად მიმდინარე წელს რეგისტრირებული აპლიკანტებისათვის.


პროგრამაში შესვლა »