გამოცდებზე და/ან აპელაციაზე რეგისტრაციისას ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი თანხის დაბრუნება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ანგარიშიდან.

პროგრამა განკუთვნილია ერთიან ეროვნულ, საერთო სამაგისტრო, სტუდენტთა საგრანტო, მასწავლებლობის მსურველთა საგნის და პროფესიული უნარების გამოცდებზე მიმდინარე წელს რეგისტრირებული აპლიკანტებისათვის.


პროგრამაში შესვლა »